DNV GL w Polsce

Kultura bezpieczeństwa pracy

Warsztaty ABC (Audits, Behaviour, Culture) - audyty behawioralne

Kontakt:

Magdalena Nadstawna Magdalena Nadstawna
Menedżer ds. Jakości i Sprzedaży Szkoleń
Tel +48 664 012 114 | +48 58 511 50 24
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

Training Information

Cele  projektu:
 1. zapoznanie z ideą audytów zmiany zachowań (behawioralnych) zarówno od strony koncepcyjnej jak i praktycznej
 2. przedstawienie nowoczesnej metody kształtowania pożądanych zachowań pracowników w obszarze bhp
 3. wzrost poziomu kultury bezpieczeństwa pracy
Co zyskujesz?
 • zapoznanie się z nowoczesnymi koncepcjami kształtowania pożądanych zachowań pracowników w obszarze bhp
 • omówienie związku pomiędzy zachowaniem pracowników a wynikami firmy
 • poznanie zasad i sposobu prowadzenia audytów behawioralnych
 • praktyczne wskazówki i ćwiczenia związane z obserwacją zachowań i prowadzeniem konstruktywnego dialogu z pracownikami
 • przygotowanie do wprowadzenia programu audytów behawioralnych w firmie
Uczestnicy szkolenia:
 • osoby z kierownictwa wyższego i średniego szczebla
 • pracownicy dozoru bezpośredniego
 • osoby odpowiedzialne za system zarządzania bhp i/lub promocję systemu zarządzania bhp
 • specjaliści ds bhp
 • kierownicy komórek organizacyjnych
 • audytorzy wewnętrzni
 • pracownicy liniowi

Moduły szkoleniowe ABC- audyt obserwacji i zmiany zachowań (behawioralny) 

Projekt szkoleniowy składa się z czterech modułów, które można dostosować do potrzeb organizacji lub zrealizować w zaproponowanej wersji. Dla: 

 • najwyższego kierownictwa
 • dozoru średniego szczebla
 • kandydatów na audytorów
 • pracowników liniowych