DNV GL w Polsce

Kultura bezpieczeństwa żywności

Kultura bezpieczeństwa żywności

Istota i rola kultury bezpieczeństwa żywności (KBŻ) jest tematem stosunkowo nowym, nie tylko w naszym kraju. Jest to jednak temat bardzo istotny, gdyż przyjmuje się, iż brak tej kultury, brak troski o jej zapewnienie, należy do kategorii tzw. nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa produktu żywnościowego. Kultura bezpieczeństwa żywności to podzielane postawy, wartości oraz przekonania wobec zapewnienia bezpieczeństwa produktu żywnościowego.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia uzyskasz:

 • Znajomość zagadnień, istoty tematu, oraz otoczenia kultury bezpieczeństwa żywności,
 • Umiejętność budowania kultury bezpieczeństwa żywności,
 • Umiejętność pomiaru poziomu kultury bezpieczeństwa żywności,
 • Umiejętność doskonalenia, wdrażania na kolejne poziomy kultury bezpieczeństwa żywności.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są pracownicy przemysłu spożywczego, kierownicy wszystkich działów firm tego sektora oraz kadra zarządzająca.

Zawartość szkolenia

 • Kultura i klimat bezpieczeństwa żywności – podstawy, definicje i zależności,
 • Czynniki decydujące o kulturze bezpieczeństwa żywności, takie jak uczciwość, przywództwo na różnych szczeblach organizacji, system bezpieczeństwa żywności oparty na zachowaniach pracowników, wdrożenie, działanie proaktywne i zaangażowanie,porozumiewanie się, praktyka i wiedza oraz działanie długoterminowe,
 • Szkolenie i wiedza nie oznaczają zmiany zachowań, czyli bodźce do zmiany zachowań oraz metody zaangażowania pracowników,
 • Zjawisko i potrzeba „just culture” w kształtowaniu bezpieczeństwa żywności,
 • Etapy kształtowania i wdrażania KBŻ,
 • Jak zintegrować KBŻ z funkcjonującym systemem zarządzania w organizacji?
 • Narzędzia pomiaru kultury bezpieczeństwa żywności i „just culture”,
 • Dojrzałość i kolejne poziomy kultury bezpieczeństwa żywności.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Kiedy:

11 grudnia 2019

Add to calendar 2019/12/11 09:00 2019/12/11 18:00 Kultura bezpieczeństwa żywności Istota i rola kultury bezpieczeństwa żywności (KBŻ) jest tematem stosunkowo nowym, nie tylko w naszym kraju. Jest to jednak temat bardzo istotny, gdyż przyjmuje się, iż brak tej kultury, brak troski o jej zapewnienie, należy do kategorii tzw. nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa produktu żywnościowego. Kultura bezpieczeństwa żywności to podzielane postawy, wartości oraz przekonania wobec zapewnienia bezpieczeństwa produktu żywnościowego.
https://www.dnvgl.pl/training/kultura-bezpieczenstwa-zywnosci-138177
This only adds the event to your calendar, please remember to register for this event.
Warszawa false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349
Available dates and venues

Długość szkolenia:

1 dzień

Cena:

800 zł netto

Dodatkowe informacje:

Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia uzyskasz:

 • Znajomość zagadnień, istoty tematu, oraz otoczenia kultury bezpieczeństwa żywności,
 • Umiejętność budowania kultury bezpieczeństwa żywności,
 • Umiejętność pomiaru poziomu kultury bezpieczeństwa żywności,
 • Umiejętność doskonalenia, wdrażania na kolejne poziomy kultury bezpieczeństwa żywności.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są pracownicy przemysłu spożywczego, kierownicy wszystkich działów firm tego sektora oraz kadra zarządzająca.

Zawartość szkolenia

 • Kultura i klimat bezpieczeństwa żywności – podstawy, definicje i zależności,
 • Czynniki decydujące o kulturze bezpieczeństwa żywności, takie jak uczciwość, przywództwo na różnych szczeblach organizacji, system bezpieczeństwa żywności oparty na zachowaniach pracowników, wdrożenie, działanie proaktywne i zaangażowanie,porozumiewanie się, praktyka i wiedza oraz działanie długoterminowe,
 • Szkolenie i wiedza nie oznaczają zmiany zachowań, czyli bodźce do zmiany zachowań oraz metody zaangażowania pracowników,
 • Zjawisko i potrzeba „just culture” w kształtowaniu bezpieczeństwa żywności,
 • Etapy kształtowania i wdrażania KBŻ,
 • Jak zintegrować KBŻ z funkcjonującym systemem zarządzania w organizacji?
 • Narzędzia pomiaru kultury bezpieczeństwa żywności i „just culture”,
 • Dojrzałość i kolejne poziomy kultury bezpieczeństwa żywności.

Terminy szkolenia

Data Lokalizacja
Data
11.12.2019 r. 
Lokalizacja
Warszawa