DNV GL w Polsce

Metody analizy przyczyn zdarzeń wypadkowych i niezgodności

Metody analizy przyczyn zdarzeń wypadkowych i niezgodności

Szkolenie dedykowane

Szkolenie prezentuje spójny system badania wszystkich rodzajów zdarzeń wypadkowych obejmujących również wypadki przy pracy, który można wprowadzić w każdym przedsiębiorstwie.

Szkolenie pomaga uzyskać kompetencję – wiedzę i praktyczne umiejętności - w zakresie rejestracji i określania przyczyn zdarzeń wypadkowych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Podczas analizy wykorzystane są nowoczesne metody i podejście RCA (analiza przyczyn źródłowych), co pozwala to na opracowanie i wdrożenie odpowiednich działań korygujących. W ten sposób zastosowanie metody i późniejsze decyzje i działania pomagają minimalizować ryzyko ponownego wystąpienia zdarzeń wypadkowych. 

Warsztaty adresowane są do osób kierujących pracownikami, właścicieli procesów, specjalistów ds. BHP, specjalistów ds. systemów zarządzania oraz wszystkich innych osób, którym może być powierzone zadanie analizowania przyczyn zdarzeń wypadkowych i/lub innych zdarzeń niepożądanych. 

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy zdobędą umiejętność graficznej prezentacji przebiegu zdarzenia wypadkowego, jego przyczyn zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, a także systemowych (innych czynników, które mogą spowodować lub przyczynić się). Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi nowoczesnymi metodami analizy przyczyn zdarzeń i praktycznego przećwiczenia różnych podejść. Dodatkową korzyścią dla uczestników będzie poznanie procedur rejestracji, badania i analizy zdarzeń wypadkowych oraz niezgodności, a także poprawa umiejętności wykorzystania działań korekcyjnych i korygujących do doskonalenia systemu zarządzania. 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie i poznanie terminologii: incydent, wypadek, zdarzenie potencjalnie wypadkowe, niezgodność
 • Przypomnienie wymagań OHSAS 18001:2007, PN-N 18001:2014 i ISO 45001 (DIS) w zakresie analizy przyczyn zdarzeń wypadkowych oraz sposobu ich spełnienia
 • Poznanie systemowego podejścia do rejestracji, badania i analizy zdarzeń wypadkowych, a także niezgodności
 • Działania korekcyjne i korygujące
 • Metoda 5W – najprostsza metoda analizy przyczyn zdarzeń niepożądanych
 • Metoda MALWA – analiza przyczyn przy pomocy drzewa zdarzeń
 • Metoda E&FCA – analiza zdarzeń i czynników powodujących zdarzenie wypadkowe – drzewa przyczyn
 • Metoda SCAT – systemowa analiza przyczyn zdarzeń wypadkowych
 • Praktyczne przećwiczenie wybranych metod (5W i SCAT) dla przypadków zaproponowanych przez uczestników
Na życzenie Klienta po ustaleniu z trenerem program może być zmodyfikowany.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Szkolenie prezentuje spójny system badania wszystkich rodzajów zdarzeń wypadkowych obejmujących również wypadki przy pracy, który można wprowadzić w każdym przedsiębiorstwie.

Szkolenie pomaga uzyskać kompetencję – wiedzę i praktyczne umiejętności - w zakresie rejestracji i określania przyczyn zdarzeń wypadkowych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Podczas analizy wykorzystane są nowoczesne metody i podejście RCA (analiza przyczyn źródłowych), co pozwala to na opracowanie i wdrożenie odpowiednich działań korygujących. W ten sposób zastosowanie metody i późniejsze decyzje i działania pomagają minimalizować ryzyko ponownego wystąpienia zdarzeń wypadkowych. 

Warsztaty adresowane są do osób kierujących pracownikami, właścicieli procesów, specjalistów ds. BHP, specjalistów ds. systemów zarządzania oraz wszystkich innych osób, którym może być powierzone zadanie analizowania przyczyn zdarzeń wypadkowych i/lub innych zdarzeń niepożądanych. 

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy zdobędą umiejętność graficznej prezentacji przebiegu zdarzenia wypadkowego, jego przyczyn zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, a także systemowych (innych czynników, które mogą spowodować lub przyczynić się). Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi nowoczesnymi metodami analizy przyczyn zdarzeń i praktycznego przećwiczenia różnych podejść. Dodatkową korzyścią dla uczestników będzie poznanie procedur rejestracji, badania i analizy zdarzeń wypadkowych oraz niezgodności, a także poprawa umiejętności wykorzystania działań korekcyjnych i korygujących do doskonalenia systemu zarządzania. 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie i poznanie terminologii: incydent, wypadek, zdarzenie potencjalnie wypadkowe, niezgodność
 • Przypomnienie wymagań OHSAS 18001:2007, PN-N 18001:2014 i ISO 45001 (DIS) w zakresie analizy przyczyn zdarzeń wypadkowych oraz sposobu ich spełnienia
 • Poznanie systemowego podejścia do rejestracji, badania i analizy zdarzeń wypadkowych, a także niezgodności
 • Działania korekcyjne i korygujące
 • Metoda 5W – najprostsza metoda analizy przyczyn zdarzeń niepożądanych
 • Metoda MALWA – analiza przyczyn przy pomocy drzewa zdarzeń
 • Metoda E&FCA – analiza zdarzeń i czynników powodujących zdarzenie wypadkowe – drzewa przyczyn
 • Metoda SCAT – systemowa analiza przyczyn zdarzeń wypadkowych
 • Praktyczne przećwiczenie wybranych metod (5W i SCAT) dla przypadków zaproponowanych przez uczestników
Na życzenie Klienta po ustaleniu z trenerem program może być zmodyfikowany.