DNV GL w Polsce

Optymalna gospodarka energią i mediami energetycznymi

​W obecnych uwarunkowaniach rynkowych, gdzie zwiększa się presja wywierana na organizacje przez jej interesariuszy, coraz większe znaczenie ma możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez optymalizację kosztów operacyjnych.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Partner with DNV GL

Training Information

 • Długość szkolenia:

  1 dzień

 • Cena:

  600 zł netto

 • Dodatkowe informacje:

  Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena zawiera koszty: materiałów szkoleniowych, przerw i wyżywienia podczas szkolenia, wydania certyfikatu ukończenia/zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

W obecnych uwarunkowaniach rynkowych, gdzie zwiększa się presja wywierana na organizacje przez jej interesariuszy, coraz większe znaczenie ma możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez optymalizację kosztów operacyjnych.

Techniczny i systemowy aspekt poprawy efektywności energetycznej jest doskonałym narzędziem do zmapowania faktycznego stanu energetycznego organizacji oraz do identyfikacji i oceny obszarów użycia i zwiększonego zużycia energii.

Co zyskujesz

Zakłada się, że uczestnicy, po zakończeniu szkolenia będą w stanie lepiej identyfikować i oceniać potencjał poprawy efektywności energetycznej wybranych instalacji, a także posiądą wiedzę, która pomoże im podejmować skuteczniejsze decyzje w zakresie optymalizacji procesu. Dodatkowo uczestnicy będą potrafili identyfikować źródła strat oraz sposoby ich minimalizacji.

Odbiorcy szkolenia

Warsztaty skierowane są do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za optymalizację zużycia energii: Dyrektor Techniczny, Główny Energetyk, Kierownik ds. Efektywności Energetycznej, Szef Utrzymania Ruchu, Szef Zmiany, Brygadzista itp. 

Zawartość szkolenia

 • Krótki wstęp do „efektywności energetycznej” – po co jemy tę żabę? Aspekty prawne i ekonomiczne
 • Monitoring parametrów fizycznych – możliwość wpływania na koszty
 • Optymalizacja kosztów pozyskania sprężonego powietrza
  • Dobór urządzeń
  • Dobór parametrów eksploatacyjnych systemu
  • Sposób regulacji parametrów ruchu
  • Stan techniczny urządzeń i sieci 
  • Odzysk energii odpadowej
 • Optymalizacja kosztów ciepła technologicznego
  • Wytwarzanie nośnika/nośników ciepła
 • Gospodarka wodna
 • Technologia wytwarzania
 • Paliwo
  • Eksploatacja systemów dystrybucji
 • Stan izolacji termicznej
 • Stan odwodnień (odwadniaczy i armatury odcinającej)
  • Gospodarowanie kondensatem technologicznym
  • Odzysk ciepła odpadowego
  • Wykorzystanie ciepła niskopotencjałowego
 • Optymalizacja kosztów energii elektrycznej
  • Źródło własne czy zakup energii
  • Eksploatacja systemów dystrybucyjnych
  • Efektywne odbiorniki energii
 • Podsumowanie