DNV GL w Polsce

Przegląd zarządzania - przegląd biznesu

​Normy ISO są zbiorem dobrych praktyk zarządzania, na zgodność z którymi firmy wdrażają systemy, poddając się certyfikacji. Przegląd zarządzania występuje jako wymaganie we wszystkich standardach.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Partner with DNV GL

Training Information

  • Długość szkolenia:

    6 godzin

  • Cena:

    450 zł netto

  • Dodatkowe informacje:

    Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu/ zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Normy ISO są zbiorem dobrych praktyk zarządzania, na zgodność z którymi firmy wdrażają systemy, poddając się certyfikacji. Przegląd zarządzania występuje jako wymaganie we wszystkich standardach – bywa jednak często działaniem prowadzonym „bo ISO każe”..., „bo audytor będzie sprawdzał”. Bywa również prawdziwym przeglądem efektywności działania firmy w obszarze jakości, środowiska, bezpieczenstwa pracy, informacji czy żywności, 

a podejmowane w jego wyniku decyzje wpływają na ograniczanie istotnych ryzyk i efekty biznesowe oraz wytyczają kierunek dalszego rozwoju firmy. 

W czasie szkolenia kierowanego do Pełnomocników i Członków Zarządu chcemy przekazać, co i dlaczego mówią normy na temat przegladu zarządzania (interpretacja DNV w świetle Risk Based Certification) oraz jakie warunki muszą być spełnione by przegląd zarządzania mógł być faktycznym przeglądem biznesu. Zaprezentujemy także „case studies”, gdzie przegląd zarządzania jest przykładem dobrej praktyki. Przewidziana jest dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników.