DNV GL w Polsce

SCC/SOS - Bezpieczeństwo pracy dla pracowników dozoru - szkolenie dedykowane

​Szkolenie pozwala na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami zarządzania BHP, analizą ryzyka, motywowania pracowników, najważniejszymi zagrożeniami i środkami ochrony.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

Training Information

 • Długość szkolenia:

  24 godziny lekcyjne

 • Cena:

  w zależności od ilości osób i grup do przeszkolenia.

 • Dodatkowe informacje:

  Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Co zyskujesz ?

Zaznajomienie się z podstawowymi koncepcjami bezpieczeństwa pracy w Unii Europejskiej. Poznanie istotnych zasad analizy i oceny ryzyka oraz zapobiegania zdarzeniom wypadkowym. Poznanie praktycznych metod motywowania pracowników i promocji bezpieczeństwa pracy. Przypomnienie najważniejszych zagrożeń i odpowiednich środków ochrony. Poznanie podstaw ergonomii.                                                                       

Uczestnicy szkolenia, którzy spełnią dodatkowe wymagania akredytacji dotyczące m.in. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych itp. otrzymają możliwość podejścia do egzaminu w celu uzyskania międzynarodowegocertyfikatu kompetencji personelu ważnego 10 lat i wymaganego na wielu wiodących projektach.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy dozoru bezpośredniego pracujący lub wybierający się na projekty, na których wymagany jest certyfikat SCC/SOS.

Program szkolenia

 • Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i ochrona środowiska w dyrektywach Unii Europejskiej
 • Powstawanie wypadków i  zapobieganie wypadkom
 • Praktyka promocji bezpiecznych metod pracy
 • Procedury pracy i pozwolenia na pracę
 • Analiza ryzyka
 • Plan awaryjny
 • Ryzyko i środki bezpieczeństwa przy występowaniu hałasu, elektryczności, promieniowania i azbestu
 • Podstawowa znajomość materiałów niebezpiecznych
 • Zagrożenia i środki ochrony przy różnych pracach
 • Podstawy ergonomii
 • Znajomość i prawidłowe używanie środków ochrony indywidualnej