DNV GL w Polsce

Sprawozdawczość w ochronie środowiska

​Na każdym przedsiębiorcy ciążą obowiązki związane z przygotowywaniem sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Partner with DNV GL

Training Information

 • Długość szkolenia:

  2 x 3 godziny

 • Cena:

  350 zł netto

 • Dodatkowe informacje:

  Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, zaświadczenie oraz materiały szkoleniowe - wersja elektroniczna prezentacji w formacie pdf.

Na każdym przedsiębiorcy ciążą obowiązki związane z przygotowywaniem sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska. 

Prowadzenie ewidencji o zakresie korzystania ze środowiska i jej aktualizowanie co roku oraz zmieniające się wymagania prawne w stosunku do przedsiębiorcy jest procesem ciągłym realizowanym w warunkach nieustannych zmian. 

Gospodarowanie odpadami również wiąże się z obowiązkami prowadzenia ewidencji i dokumentacji według nowych wzorów oraz sprawozdawaniem do organu administracji.

Wiedza o ilości i jakości emitowanych gazów i pyłów oraz raportowanie do KOBIZE w tym zakresie sprawiają trudności szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom z różnych branż.

Wprowadzający na rynek towary w opakowaniach sprawozdają ilości opakowań i wyliczają opłatę produktową.

Ważne jest, żeby przedsiębiorstwa wszystkich typów i wielkości dokonywały regularnych ocen zgodności z wymaganiami prawnymi w tym obszarze.

Co zyskujesz

 • Informacje o aktualnych wymaganiach sprawozdawczości dla każdej organizacji.
 • Program zawiera między innymi:
 • przypomnienie obszarów podlegających sprawozdawczości w ochronie środowiska,
 • wskazanie aktów prawnych, w których te wymagania się znajdują
 • wykorzystanie właściwych formularzy i innych dostępnych narzędzi
 • wskazanie terminów, w których poszczególne sprawozdania powinny być dostarczane do właściwych organów
 • najczęściej popełniane błędy przez przedsiębiorców

Zawartość szkolenia

 • Najnowsze wymagania sprawozdawcze w obszarze gospodarowanie odpadami. Prowadzenie ewidencji. Rodzaje formularzy. Najczęściej pojawiające się błędy.
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska (obszary sprawiające trudności sprawozdawcze) - emisje niezorganizowane.
 • Raportowanie do KOBIZE– kogo dotyczy? Zasady, wymagania.
 • E-PRTR – sprawozdawczość– kogo dotyczy? Zasady, wymagania.
 • Inne wymagania sprawozdawcze – m.in. azbest.
 • Szkoda środowiskowa – zgłaszanie i dokumentowanie.
 • Wprowadzanie towarów w opakowaniach. Wymagania sprawozdawcze.
 • Sprawozdania w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, zbierania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Opłata depozytowa.
 • Sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.

Odbiorcy szkolenia

Specjaliści ds. ochrony środowiska, menadżerowie i inne osoby odpowiedzialne za prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa, audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania (w tym środowiskowego), pełnomocnicy systemów zarządzania, osoby, dla których spełnianie wymagań prawnych w organizacji liczy się na równi z jakością produktu/usługi.