DNV GL w Polsce

Warsztaty dla Menedżerów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - rozwój i doskonalenie systemu

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom wiedzy potrzebnej do rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz dostosowania go do wymagań ISO 9001:2015.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Warsztaty dla menedżerów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 DNV GL

Training Information

 • Długość szkolenia:

  3 dni

 • Cena:

  1800 zł netto

 • Dodatkowe informacje:

  Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu/zaświadczenia, przerw kawowych w formie bufetu oraz obiadu. Jesteś zainteresowany szkoleniem w Warszawie, Szczecinie, Katowicach lub Poznaniu? Skontaktuj się z nami.

Terminy szkolenia

Data
Lokalizacja

Korzyści

Uczestnicy szkolenia mogą oczekiwać między innymi: 
 • Poszerzenia wiedzy na temat doskonalenia systemu zarządzania jakością,
 • Ugruntowania wiedzy i umiejętności potrzebnych Menedżerowi (Pełnomocnikowi) Systemu Zarządzania Jakością do nadzorowania, monitorowania i oceny oraz doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością,
 • Formuła warsztatów, doświadczenie wykładowcy i interakcje uczestników sprzyjają wymianie doświadczeń i wypracowaniu praktycznych rozwiązań do wykorzystania w rozwoju systemu zarządzania jakością. 

Uczestnicy warsztatów

Dotychczasowi pełnomocnicy Systemu Zarządzania Jakością, osoby, których zadaniem będzie dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymagań ISO 9001:2015. 

Program warsztatów

Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami: 
 • Nowe i zmienione wymagania w ISO 9001:2015,
 • Kontekst biznesowy i interesariusze – identyfikacja i monitorowanie, budowanie relacji,
 • Zarządzanie ryzykiem – identyfikacja zagrożeń i szans, analiza i ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem i powiązanie z innymi elementami systemu,
 • Zarządzanie zmianami w systemie,
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji,
 • Zarządzanie świadomością pracowników i środowiskiem pracy,
 • Doskonalenie dokumentacji systemu,
 • Monitorowanie systemu w odniesieniu do ryzyk i szans, biznesowy przegląd zarządzania.