DNV GL w Polsce

Warsztaty dla Menedżerów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - rozwój i doskonalenie systemu

Warsztaty dla menedżerów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 DNV GL

Warsztaty zostały opracowane w celu zapewnienia uczestnikom wiedzy potrzebnej do zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015. Dzięki naszym warsztatom, wdrożenie ISO 9001:2015 stanie się o wiele łatwiejsze.

Co zyskujesz

Uczestnicy szkolenia zyskają wiedzę niezbędną na etapie projektowania, wdrażania i przygotowania do certyfikacji skutecznie funkcjonującego systemu zarządzania jakością

  Odbiorcy warsztatów

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których zadaniem będzie  wdrożenie  od  podstaw systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2015.

  Zawartość szkolenia

  Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami: 

  • Wymagania ISO 9001:2015, ▪ Kontekst biznesowy i interesariusze – identyfikacja i monitorowanie,
  • Zarządzanie ryzykiem – identyfikacja zagrożeń             i szans, analiza i ocena ryzyka, zarządzanie,
  • Polityka jakości,
  • Identyfikacja procesów i powiązań między nimi, 
  • Planowanie systemu jakości,
  • Etapy wdrożenia systemu zarządzania jakością, 
  • Cele jakości,
  • Planowanie i realizacja audytów wewnętrznych,
  • Dokumentacja systemu - tworzenie i wdrażanie,
  • Nadzorowanie udokumentowanej informacji,
  • Najczęstsze błędy w opracowaniu i wdrożeniu systemu jakości,
  • Przegląd systemu zarządzania,
  • Proces certyfikacji. 

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

3 dni

Cena:

1800 zł netto

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu/zaświadczenia, przerw kawowych w formie bufetu oraz obiadu. Jesteś zainteresowany szkoleniem w Warszawie, Szczecinie, Katowicach lub Poznaniu? Skontaktuj się z nami.

Co zyskujesz

Uczestnicy szkolenia zyskają wiedzę niezbędną na etapie projektowania, wdrażania i przygotowania do certyfikacji skutecznie funkcjonującego systemu zarządzania jakością

  Odbiorcy warsztatów

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których zadaniem będzie  wdrożenie  od  podstaw systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2015.

  Zawartość szkolenia

  Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami: 

  • Wymagania ISO 9001:2015, ▪ Kontekst biznesowy i interesariusze – identyfikacja i monitorowanie,
  • Zarządzanie ryzykiem – identyfikacja zagrożeń             i szans, analiza i ocena ryzyka, zarządzanie,
  • Polityka jakości,
  • Identyfikacja procesów i powiązań między nimi, 
  • Planowanie systemu jakości,
  • Etapy wdrożenia systemu zarządzania jakością, 
  • Cele jakości,
  • Planowanie i realizacja audytów wewnętrznych,
  • Dokumentacja systemu - tworzenie i wdrażanie,
  • Nadzorowanie udokumentowanej informacji,
  • Najczęstsze błędy w opracowaniu i wdrożeniu systemu jakości,
  • Przegląd systemu zarządzania,
  • Proces certyfikacji. 

Terminy szkolenia

Data Lokalizacja
Data
11 - 13.03.2019
Lokalizacja
Gdynia
Data
4 - 6.06.2019
Lokalizacja
Katowice

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość