DNV GL w Polsce

Warsztaty dla Menedżerów zintegrowanego systemu zarządzania - jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy

Warsztaty dla Menedżerów zintegrowanego systemu zarządzania

Szkolenie oparto o formę warsztatu i interakcji między uczestnikami co prowadzi do wypracowania propozycji praktycznych rozwiązań systemowych w zintegrowanym systemie zarządzania (jakość, środowisko, BHP). Dla każdego uczestnika udział w szkoleniu może stać się punktem wyjścia do pełniejszego zintegrowania poszczególnych elementów systemu wokół wszystkich wymagań.

Co zyskujesz:

Pełny obraz możliwości integracji systemu i maksymalnego wykorzystania wszystkich wymaganych elementów składowych organizacji. Szkolenie jest okazją do przedyskutowania i przemyślenia wymagań poszczególnych norm i ich wzajemnego oddziaływania, co pozwoli uprościć system i nadać mu jak najbardziej probiznesowy i spójny charakter.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane nowym i doświadczonym pełnomocnikom zintegrowanych systemów zarządzania a także pełnomocnikom, którzy rozbudowują system zarządzania jakością o kolejne standardy (przede wszystkim środowisko i BHP). Zapraszamy na szkolenia także pracowników komórek odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu (np. dział organizacyjny lub dział systemów zarządzania). 

Zawartość szkolenia:

 • Integracja wielu standardów w systemie zarządzania
 • Zarządzanie zgodnością z prawem i innymi wymaganiami
 • Identyfikacja i ocena zagrożeń i aspektów środowiskowych
 • Działania operacyjne wraz z zarządzaniem ryzykiem i aspektami środowiskowymi
 • Monitorowanie zintegrowane i działania doskonalące
 • Przegląd zarządzania w zintegrowanym systemie

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

3 dni

Cena:

1800 zł netto

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Co zyskujesz:

Pełny obraz możliwości integracji systemu i maksymalnego wykorzystania wszystkich wymaganych elementów składowych organizacji. Szkolenie jest okazją do przedyskutowania i przemyślenia wymagań poszczególnych norm i ich wzajemnego oddziaływania, co pozwoli uprościć system i nadać mu jak najbardziej probiznesowy i spójny charakter.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane nowym i doświadczonym pełnomocnikom zintegrowanych systemów zarządzania a także pełnomocnikom, którzy rozbudowują system zarządzania jakością o kolejne standardy (przede wszystkim środowisko i BHP). Zapraszamy na szkolenia także pracowników komórek odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu (np. dział organizacyjny lub dział systemów zarządzania). 

Zawartość szkolenia:

 • Integracja wielu standardów w systemie zarządzania
 • Zarządzanie zgodnością z prawem i innymi wymaganiami
 • Identyfikacja i ocena zagrożeń i aspektów środowiskowych
 • Działania operacyjne wraz z zarządzaniem ryzykiem i aspektami środowiskowymi
 • Monitorowanie zintegrowane i działania doskonalące
 • Przegląd zarządzania w zintegrowanym systemie

Terminy szkolenia

Data Lokalizacja

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość