DNV GL w Polsce

Warsztaty doskonalące dla audytorów zintegrowanego systemu zarządzania

Szkolenie składa się z szeregu ćwiczeń i zajęć praktycznych stanowiących elementy doskonalenia warsztatu audytorskiego w oparciu o wytyczne normy ISO 19011. Całość programu szkolenia odzwierciedla przebieg audytu - planowanie i przygotowanie się do audytu, przebieg audytu, techniki badania audytorskiego a następnie podsumowanie i raportowanie audytu wraz z formułowaniem spostrzeżeń.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Partner with DNV GL

Training Information

 • Długość szkolenia:

  2 dni

 • Cena:

  1000 zł netto

 • Dodatkowe informacje:

  Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu. Szkolenie dostępne jest również w formie dedykowanej.

Co zyskujesz

Utrwalenie i poszerzenie swojej wiedzy i praktyki audytorskiej. Masz możliwość pogłębić znajomość wymagań norm, technik planowania audytu, realizacji badania audytowego oraz sporządzania spostrzeżeń i wniosków poaudytowych. Szkolenie daje także okazję do przećwiczenia wszystkich wymienionych powyżej elementów i do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest przewidziane dla aktywnych audytorów o różnym poziomie kompetencji - zarówno początkujacych (po kilku przeprowadzonych audytach) jak i doświadczonych, którym lata audytowania "weszły w krew". Omawiane przykłady i wymagania odnoszą się do systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP, ale w szkoleniu mogą uczestnczyć także audytorzy specjalizujący się w innych standardach.

Zawartość szkolenia

 • Rola audytu w systemie zarządzania
 • Planowanie audytu w oparciu o ocenę ryzyka biznesowego
 • Rozpoczęcie audytu, techniki i ćwiczenia audytowe
 • Komunikacja podczas audytu
 • Analiza sytuacji audytowych, formułowanie spostrzeżeń
 • Wnioski z audytu i raportowanie wyników
 • Dyskusja i wymiana doświadczeń między uczestnikami