DNV GL w Polsce

Wymagania OHSAS 18001 / PN-N-18001

Szkolenie pozwala poznać wymagania międzynarodowego standardu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także istotę idei ciągłego doskonalenia.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Wymagania OHSAS 18001 i PN-N-18001

Training Information

 • Długość szkolenia:

  1 dzień

 • Cena:

  600 zł netto

 • Dodatkowe informacje:

  Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Co zyskujesz

Poznanie wymagań normy oraz sposobu ich interpretowania.

Odbiorcy szkolenia

Osoby zaangażowane w budowę, wdrożenie i monitorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Osoby, którym powierzone zostanie przeprowadzenie audytów wewnętrznych w organizacji. Osoby pracujące lub zamierzające pracować w służbie BHP, które chcą doskonalić metody swojej pracy.Osoby na stanowiskach kierowniczych (nadzór bezpośredni i wyższy).

Zawartość szkolenia

 • System zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Elementy systemu zarządzania BHP
 • Planowanie systemu zarządzania BHP (zagrożenia i ryzyka, wymagania prawne i inne, polityka i cele)
 • Ustanawianie i wdrażanie systemu zarządzania BHP (odpowiedzialności, kompetencje, współudział pracowników, dokumentacja, działalność operacyjna, awarie)
 • Sprawdzanie funkcjonowania (monitorowanie, ocena zgodności, zdarzenia wypadkowe i niezgodności, działania doskonalące, zapisy, audyty)
 • Okresowy przegląd systemu