DNV w Polsce

Zarządzanie procesowe według metodologii Six Sigma (BPMS)

Six Sigma szkolenie DNV GL

Sprawnie działająca firma, chcąca się dynamicznie rozwijać, musi posiadać sprawne i bezpieczne operacje. Nie wdroży nowych produktów i nie wejdzie na nowe rynki bez sprawnie działających procesów.


Co zyskujesz


Warsztat pokazuje jak opanować i usystematyzować ogrom zadań realizowanych w procesach tak, aby działały jak elastyczny, spójny i zintegrowany system, który przynosi zyski. Ten zintegrowany system to Business Process Management System (BPMS) – system zarządzania procesami biznesowymi. Metodologia BPMS to przede wszystkim doskonałe narzędzie do wcześniejszej identyfikacji problemów i ryzyk oraz umiejętnego zarządzania nimi.

Zawartość szkolenia


 • Wprowadzenie do programu Lean Six Sigma,
 • Piramida procesowa i zależności międzyprocesowe,
 • Pojęcie zmienności w procesach, 
 • Wprowadzenie do metodologii BPMS,
 • Tworzenie misji procesu oraz SIPOC, 
 • Mapowanie procesu (III poziom),
 • Identyfikacja rekomendacji zmian,
 • Identyfikacja Klienta, Głosu Klienta, CTQ,
 • Plan zbierania danych,
 • Analiza systemu pomiarowego,
 • Pomiar wydolności procesu,
 • Definiowanie dashboardów i systemu monitoringu,
 • Zarządzanie i motywowanie (KPI, Traffic lights, Targets, IP),
 • Komunikacja wyników procesów w Firmie,
 • Pierwsze usprawnienia w procesie.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

4 dni

Cena:

5900 zł netto

Dodatkowe informacje:

Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczenia uczestnictwa, przerwy kawowe, lunch.


Co zyskujesz


Warsztat pokazuje jak opanować i usystematyzować ogrom zadań realizowanych w procesach tak, aby działały jak elastyczny, spójny i zintegrowany system, który przynosi zyski. Ten zintegrowany system to Business Process Management System (BPMS) – system zarządzania procesami biznesowymi. Metodologia BPMS to przede wszystkim doskonałe narzędzie do wcześniejszej identyfikacji problemów i ryzyk oraz umiejętnego zarządzania nimi.

Zawartość szkolenia


 • Wprowadzenie do programu Lean Six Sigma,
 • Piramida procesowa i zależności międzyprocesowe,
 • Pojęcie zmienności w procesach, 
 • Wprowadzenie do metodologii BPMS,
 • Tworzenie misji procesu oraz SIPOC, 
 • Mapowanie procesu (III poziom),
 • Identyfikacja rekomendacji zmian,
 • Identyfikacja Klienta, Głosu Klienta, CTQ,
 • Plan zbierania danych,
 • Analiza systemu pomiarowego,
 • Pomiar wydolności procesu,
 • Definiowanie dashboardów i systemu monitoringu,
 • Zarządzanie i motywowanie (KPI, Traffic lights, Targets, IP),
 • Komunikacja wyników procesów w Firmie,
 • Pierwsze usprawnienia w procesie.

Terminy szkolenia

Data Lokalizacja
Data
18 - 19.09 + 25 - 26.09.2019 r.
Lokalizacja
Gdynia
Data
24 - 25.10 + 30 - 31.10.2019 r.
Lokalizacja
Katowice